aniel Tag

Yes, de eerste grote muur is ook af! Aniel en zijn team zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de Gouvernestraat en het resultaat mag het wezen. Nog voordat ze dit prachtwerk schilderde, stond er een ander werk op. Toevalligerwijs was de muur ook toen door de trotse Rotterdammer en zijne gemaakt. Aniel is all over de Gouvernestraat dus.